<
Մուտք
 Հարց:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

ՄեկնաբանությունԵթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

ՄեկնաբանությունԵթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

ՄեկնաբանությունԵթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Մեկնաբանություն


Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:

Մեկնաբանություն