Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ուղևոր է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 • Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա նրա ձախ և աջ կողմերից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝
 • Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կայանումը բնակելի գոտիներում և բակային տարածքներում:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսներին բնակավայրերից դուրս երթևեկել 70 կմ/ժ արագությամբ:
 • Վազանցն արգելվում է՝
 •  
 •  
  Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:
 • Գովազդ
  Top