Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Նշե՛ք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «E» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 • Այս լուսացույցը կիրառվում է երթևեկությունը կարգավորելու համար՝
 • Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը՝
 • Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե`
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:
 • Վթարի հետևանքով հետիոտն ընկել է և վնասել ձեռքը: Նախաբազկի վրա կա մեծ վերք (մոտ 5 սմ երկարությամբ), որից միալար մուգ գույնի արյուն է հոսում: Ի՞նչ է պետք անել արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով:
 • Գովազդ
  Top