Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը՝
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում վարորդի թեկնածուն կարող է մասնակցել գործնական քննությանը, եթե լրացել է նրա՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
 •  
 •  
  Ի՞նչ է տեղեկացնում լուսացույցի ազդանշանը:
 • Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:
 • Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`
 •  
 •  
  Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝
 •  
 •  
  Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել «Շտապ օգնության» ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:
 • Գովազդ
  Top