Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 •  
 •  
  Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:
 • Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:
 •  
 •  
  Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:
 •  
 •  
  Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:
 • Վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.
 • Գովազդ
  Top