Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ազգային վարորդական վկայականները տրվում են՝
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:
 • Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝
 •  
 •  
  Երթևեկությունը թույլատրվում է՝
 •  
 •  
  Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել`
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:
 • Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի՝
 • Գովազդ
  Top