Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Համընթաց ուղղությամբ երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
 •  
 •  
  Տվյալ իրադրությունում ավտոբուսի վարորդն ունի՞ ուղիղ երթևեկելու իրավունք:
 •  
 •  
  Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսի երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:
 •  
 •  
  Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:
 • Վերջույթների փափուկ հյուսվածքների փակ վնասվածքների դեպքում առաջին ժամերին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.
 • Գովազդ
  Top