Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոց վարել սովորեցնողը՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս՝
 •  
 •  
  Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
 • Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է՝
 • Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունն արգելված է և բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը պետք է կանգնի՝
 • Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:
 • Գլխի վնասվածքի դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.
 • Գովազդ
  Top