Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ վթարային իրադրություն է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությանբ՝
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:
 •  
 •  
  Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:
 • Բրոնխիալ ասթմայով տուժածին նոպայի դեպքում պետք է.
 • Գովազդ
  Top