Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Երթևեկությունն ուղիղ շարունակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է իր մոտ ունենալ՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:
 •  
 •  
  Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
 •  
 •  
  Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝
 •  
 •  
  Տվյալ իրադրությունում նշված հետագծերով երթևեկության իրավունք ունեն`
 •  
 •  
  Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:
 • Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է՝
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:
 • Գովազդ
  Top