Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Բնակավայրերում միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ՀՀ զինված ուժեր և այլ զորքեր զորակոչված անձանց «D» կարգի և «D1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Ո՞ր ճանապարհային նշանն է արգելում հետադարձը:
 •  
 •  
  Հետևյալ ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
 •  
 •  
  Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
 •  
 •  
  Վարորդներից ո՞վ իրավունք ունի երթևեկել ուղիղ:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջը» նշաններով կահավորված տարածքներում:
 • Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն`
 • Գովազդ
  Top