Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
 •  
 •  
  Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
 •  
 •  
  Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:
 • Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է ուղևորների փոխադրումը ավտոբուսի սրահում տվյալ իրավիճակում:
 • Ո՞ր դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի լապտերների մոտակա լույսը:
 •  
 •  
  Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
 • Ուժեղ արյունահոսության դեպքում պետք է.
 • Գովազդ
  Top