Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:
 •  
 •  
  Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
 •  
 •  
  Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:
 • Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս՝
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք մերձքաղաքային, միջմարզային եւ միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներին բնակավայրերում գերազանցել 60 կմ/ժ արագությունը:
 • Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:
 • Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի՝
 • Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու շնչառությունը կազմում է.
 • Գովազդ
  Top