Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Դուք երթևեկում եք երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհով: Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում մուտք գործել միջին գոտի:
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
 •  
 •  
  Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:
 • Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը՝ մոտենալով խաչմերուկին՝ «Կանգ - գիծ» գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում:
 • Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս`
 • Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:
 • Վթարի դեպքում ավտոմեքենայից տուժածին պետք է տեղափոխել, եթե.
 • Գովազդ
  Top