Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «A» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը երրորդը կանցնի՝
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:
 •  
 •  
  Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:
 • Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի՝
 • Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վրա պետք է միացված լինի՝
 • Գովազդ
  Top