Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում`
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:
 •  
 •  
  Կարմիր ավտոմոբիլը՝
 • Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում՝
 • Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել՝
 •  
 •  
  Պարտավո՞ր է արդյոք վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը տվյալ դեպքում:
 • Որովայնային ներքին արյունահոսության կասկածի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.
 • Գովազդ
  Top