Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ անբավարար տեսանելիություն է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը՝
 • Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում տրանսպորտային միջոցների առջևի և ետևի կողմերում` երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելիս:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը երրորդը կանցնի՝
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:
 • Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:
 • Գովազդ
  Top