Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում՝
 • Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում՝
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 •  
 •  
  Ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:
 •  
 •  
  Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
 • Անգիտակից վիճակում գտնվող տուժածին հայտնաբերելուց հետո առաջին հերթին պետք է.
 • Գովազդ
  Top