Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Ճանապարհային նշանների, գծանշման և բաժանարար գոտու բացակայության դեպքում վարորդները երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհների երթևեկելի մասում գտնվող ճանապարհային կառույցների տարրերը պետք է շրջանցեն՝
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «D» կարգի և «D1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել այն անձանց, ովքեր ունեն`
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Ի՞նչ է ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանը:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:
 •  
 •  
  Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
 •  
 •  
  Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝
 • Ուշագնացության դեպքում տուժածին պետք է.
 • Գովազդ
  Top