Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք ճանապարհը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «C» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայական կարող է տրվել՝
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս երթևեկության ուղղությունները T-աձև խաչմերուկում:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 • Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝
 •  
 •  
  Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:
 • Ավտոբուսի քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է՝
 • Ինչո՞վ պետք է ղեկավարվի վարորդը երկաթուղային գծանցին մոտենալիս:
 • Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝
 • Գովազդ
  Top