Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին սահմանվում է՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:
 •  
 •  
  Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝
 •  
 •  
  Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:
 • Ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը երկաթուղային գծանցներից՝
 • Ո՞ր դեպքում է արգելվում քարշակումը:
 • Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտք ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում`
 •  
 •  
  Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
 • Գովազդ
  Top