Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Հետադարձն արգելվում է, եթե ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ տեսանելիությունը պակաս է՝
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման օրվանից ի՞նչ ժամկետում այն պետք է ներկայացվի պետական գրանցման՝ Ճանապարհային ոստիկանության մարմիններ:
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս ճանապարհային նշանը:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝
 •  
 •  
  Երթևեկությունն արգելվում է՝
 • Կայանումն արգելվում է՝
 • Բնակավայրերից դուրս մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթևեկության արագությունը չպետք է գերազանցի՝
 • Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը որոշվում է`
 • Վազանցն արգելվում է`
 • Գովազդ
  Top