Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Դուք սկսում եք երթևեկել ճամփեզրից, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին, որը կատարում է հետադարձ:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ թեթև մարդատար ավտոմոբիլ է համարվում՝
 • Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:
 •  
 •  
  Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 •  
 •  
  Երթևեկությունն արգելվում է՝
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:
 • Քարշարկման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջև ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:
 •  
 •  
  Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:
 • Առավել վտանգավոր արյունահոսության նշան է, եթե.
 • Գովազդ
  Top