Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ինչպե՞ս պետք է վարվի ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կարգավորող է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանգառը նշված տեղում:
 • Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում և անհրաժեշտության դեպքում նաև ամրացվում է այնպես, որպեսզի`
 • Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`
 • Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա պետք է.
 • Գովազդ
  Top