Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Ստորև ներկայացվող ճանապարհային նշաններից ո՞րն է արգելում մուտք գործել խաչմերուկի տարածք, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, բացառությամբ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու համար։
 • Ի՞նչ առավելագույն հեռավորության վրա է տեղադրվում բարդ խաչմերուկներում «Խաչմերուկի տարածք» ճանապարհային նշանը, եթե այն հնարավոր չէ տեղադրել խաչմերուկի սահմանին։
 • Ինչի՞ մասին է զգուշացնում հետևյալ ճանապարհային նշանը։
 • Ի՞նչ է ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային գծանշումը։
 • Ստորև ներկայացված ճանապարհային գծանշումներից ո՞րն է ցույց տալիս խաչմերուկի հատվածը, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել։
 • Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝
 •  
 •  
  Ավտոբուսը կանգ է առել հետիոտնին զիջելու համար: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրադրությունում խախտու՞մ է ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:
 • Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վրա պետք է միացված լինի՝
 • Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է.
 • Գովազդ
  Top